KIRJAUDU SISÄÄN

VertaaFood:n tietosuojaseloste, GDPR

VertaaFood Oy ("VertaaFood" tai "me", "meidän", yms.) käsittelee ruoantilauspalveluidensa käyttäjien henkilötietoja.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja me käsittelemme, miten me käsittelemme henkilötietoja ja miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on Verkkosivuillamme. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Käyttäjien tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan henkilötietojen käsittelyyn, jossa VertaaFood toimii rekisterinpitäjänä.

 1. VertaaFood n yhteystiedot

  Nimi: VertaaFood oy

  Y-tunnus: 2952113-3

  00064 ADMINISTER

  Sähköpostiosoite: [email protected]

 2. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

  Keräämme pääasiassa seuraavia henkilötietoja käyttäjistämme:

  Rekisteröityessäsi Palveluihin ja luodessasi käyttäjätilin, tulee sinun toimittaa meille seuraavat tiedot: koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksuvälinetiedot, kuten maksuvälineesi numero ja maksuvälineesi voimassaolopäivämäärä (vaaditaan ruokatilausten tekemiseksi Palveluiden kautta).

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

  VertaaFood käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  1. Tarjotaksemme Palveluitamme ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme (käsittelyn peruste: sopimuksen täytäntöönpano)

   VertaaFood käsittelee henkilötietojasi tarjotakseen sinulle Palveluita sinun ja VertaaFoodn välillä solmitun sopimuksen mukaisesti.

   Käytämme tietoja soveltuvin osin esimerkiksi maksutapahtumien ja palautusten käsittelemiseksi sekä tarjotaksemme kumppaneillemme (Ravintolat) tarvittavat tiedot tilauksesi toimittamiselle. Mikäli otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

  2. Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)

   VertaaFood käsittelee tietoja hallinnoidakseen ja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa. Tämä käsittää tietojen käsittelemisen kirjanpitovelvollisuuksien noudattamiseksi ja tietojen tarjoamisen asianmukaisille viranomaisille, kuten veroviranomaisille.

  3. Vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

   VertaaFood voi käsitellä henkilötietoja oikeudellisten vaateiden, perinnän ja oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

  4. Asiakasviestintään ja markkinointiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

   VertaaFood voi käsitellä henkilötietojasi ottaakseen yhteyttä sinuun Palveluihin liittyvissä asioissa ja ilmoittaessaan Palveluita koskevista muutoksista. Käytämme henkilötietojasi lisäksi markkinoidaksemme Palveluitamme sinulle. VertaaFood voi käyttää rekisteröityjen asiakkaiden tietoja ilmoittaakseen tekstiviestillä tai sähköpostin kautta.

  VertaaFood käsittelee henkilötietojasi hoitaakseen sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutensa sinua kohtaan sekä hoitaakseen lainmukaiset velvollisuutensa. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen ja tarjoamme sinulle esimerkiksi helpot keinot kieltäytyä markkinointiviestinnästämme.

 4. Siirto Euroopan ulkopuolisiin valtioihin

  VertaaFood säilyttää henkilötietojasi ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja valtioihin, tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai asuinvaltiosi ulkopuolisissa valtioissa.

  Suoritamme toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla.

  Lisätietoa henkilötietojen siirroista voit pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.

 5. Henkilötietojen vastaanottajat

  Jaamme henkilötietojasi ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

  Emme jaa henkilötietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

  Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin sekä jakaminen valtuutetuille palveluntarjoajille

  Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten (kuten tilauksesi valmistavien ravintoloiden ja tilauksesi toimittavien lähettien) on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, tarjoamme tällaisille kolmansille osapuolille tietojasi käsiteltäväksi meidän lukuumme. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja käsiteltäväksi meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, kirjanpito-, myynti- ja markkinointipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme) sekä maksupalveluita tarjoaville palveluntarjoajille maksujesi käsittelyä varten.

  Kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja VertaaFoodn lukuun, VertaaFood on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien, säännösten ja ohjeidemme mukaisesti, noudattaen asianmukaisia salassapitovelvollisuuksia ja turvatoimia.

 6. Säilytysaika

  VertaaFood ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

  Useimmat henkilötiedot, jotka koskevat Käyttäjän Palveluiden käyttäjätiliä hävitetään kun Käyttäjä on poistanut Palveluiden käyttäjätilinsä. Tämän jälkeen voimme säilyttää osan Käyttäjän käyttäjätilin Yhdistettävissä olevista tiedoista niin kauan kuin laki vaatii meitä niin tai meillä on laillinen syy säilyttää tiedot esimerkiksi reklamaatiokäsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai kirjanpitovelvoitteet. Kaikki Käyttäjän käyttäjätiliin yhdistettävä henkilötieto hävitetään 10 vuoden kuluessa siitä, kun Käyttäjä on poistanut Palveluiden käyttäjätilinsä, ellei tietojen säilyttäminen ole poikkeuksellisesti tarpeen esimerkiksi oikeustoimia varten.

 7. Sinun oikeutesi
  1. Oikeus saada pääsy tietoihin

   Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin.

  2. Oikeus peruuttaa suostumus

   Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

  3. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

   Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä.Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi Palveluiden käyttäjätilisi kautta.

  4. Oikeus vaatia tiedon poistamista

   Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme.Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

  5. Oikeus vastustaa

   Voit vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Vastustaminen saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

  6. Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

   Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

  7. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

   Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

  8. Oikeuksien käyttäminen

   Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 8. Suoramarkkinointi

  Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

 9. Valituksen tekeminen

  Mikäli Käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi.

 10. Tietoturvallisuus

  Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, vikasietoisuuden ja palautettavuuden varmistamiseksi.

  Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

 11. Tietosuojakäytäntö / Facebook
  Tietosuojakäytäntö / Facebook